Saveti zlatara

Nakit je lep samo ako je čist i uredan.


» Skidajte nakit

Svaki put kada radite grube poslove ili dolazite u dodir sa hemikalijama ili florom, skinite svoj nakit. Posebnu pažnju posvetite draguljima organskog porekla, kao što su biseri, korali, slonova kost. Oni su relativno mekani i porozni pa upijaju tečnost što može dovesti do oštećenja ili promene boje.

» Drago kamenje čuvajte u posebnim kesicama

Najbolje je da drago kamenje čuvate u posebnim kesicama ili kutijicama, jer pomešani nakit lako može da ošteti jedan drugog.  

 

» Čistite svoj nakit

Da bi izgledao lepše, dovoljno je da povremeno svoj nakit operete u rastvoru tečnosti za sudove i blago očistite starom četkicom za zube. Pre čišćenja uvek proverite da li su svi kamenčići na broju. Ako je neki kamen bio nedovoljno pričvršćen, može se desiti da ispadne prilikom čišćenja.